ehandelsdagen.se

Ska alla komplettera med E-butik?

6350031-online-shopping-cart-concept (1)

Behöver verkligen alla butiker även finnas på internet? Svaret är tydligt att så inte är fallet men däremot är det betydligt fler som borde börja med att vara tillgänglig online än som inser det själva.

Många småföretag som har fokus på kunder lokalt anser sig inte ha behov av en e-butik. De kunder som exempelvis vill köpa ekologiskt och lokalproducerat kött kommer till butiken och köper detta. Att skicka två kilo kött via post är inte möjligt och därmed är E-butik inte ett alternativ – eller?

Det företagaren gör i detta fall är att se på E-butiken som något som enbart handlar om E-handel. Men det behöver inte vara så. En E-butik visar upp produkter som säljs och ger information till köparen om dessa produkter. Man kan med text och bild skapa ett visst intresse och även öka försäljningen i den fysiska butiken.

Just i fallet som nämns ovan är det inte möjligt att skicka varorna per post. Men som köpare skulle man ändå kunna gå in och boka vad man vill ha, ange när man vill hämta allt och även betala allt med kort. På så vis är allt klart när kunden kommer och leveransen går snabbt. Framförallt är kunden säker på att produkterna finns inne och packade när man kommer till butiken.

Man bör alltså se E-butiken utifrån att den fyller flera funktioner. Det handlar inte bara om att handla produkter som levereras hem. Det är lika mycket marknadsföring, möjlighet till kontakt och ett sätt att underlätta för kunden att lägga beställningar.