ehandelsdagen.se

När något behöver dokumenteras och streamas live

Många företag har idag event, bolagsstämmor och möten av olika slag för sina kunder. I vårt digitala samhälle är det inte alltid säkert att alla deltagare som behöver vara på plats verkligen är det.

Därför finns det behov av att kunna livestreama möten så att fler än de som finns på plats fysiskt kan delta. Det kan vara så att företaget vill samla ett stort antal anställda som befinner sig i andra delar av världen. Då kan ett fysiskt möte skulle bli väldigt kostsamt.

Spara inspelningen

Livestreamingen blir ett sätt att ge fler möjlighet att delta. Den fungerar också som en typ av dokumentation. Beroende på teknik och verktyg går det oftast bra att använda den inspelade videon för uppspelning vid ett senare tillfälle. Det är bra idé att spara en sådan utbildning i utbildande syfte.

Om du är osäker på hur livestreaming går till och ska hålla ett större event för första gången kan det vara bra att anlita de med expertkunskap i god tid annan eventet går av stapeln.

Det är också bra att tänka på att för att kunna spela in och spara en inspelning behöver alla som är på mötet eller eventet bli informerade om inspelningen innan den startar.