ehandelsdagen.se

För dig som arbetar som influencer

Det blir allt vanligare att arbeta som influencer och marknadsföra produkter som blir sålda genom e-handel. Men du bör tänka dig för, så att du inte vilseleder konsumenter eller råka skada dina klienters varumärken

Reklammarkera alltid

Det är väldigt viktigt att du alltid reklammarkerar inlägg där du marknadsför produkter. Annars riskerar du att vilseleda konsumenter, samtidigt som du skadar både din klients och din egen trovärdighet. Ta en titt online för att se vad som gäller och hur andra gör för att hitta en metod som passar bra för dig.

Marknadsför inte konkurrerande produkter

När någon anlitar dig för att marknadsföra produkter handlar det om något annat än traditionell reklam. Klientens varumärke stärks av att förknippas med dig som influencer, men bara om samarbetet känns genuint och trovärdigt. Det gör det inte om du samtidigt marknadsför konkurrerande produkter, så låt bli det!

Var försiktig med vad du visar upp

Det är förståeligt om du ibland föredrar konkurrerande produkter framför de du får betalt för att marknadsföra. Men av respekt för dina klienter bör du alltid avstå från att lyfta fram dessa favoritprodukter i dina kanaler. Vad det betyder att bygga varumärken kan du läsa om på IHM Business Schools webbplats och för dig som vill hitta fler vägar att nå ut, kolla in Showroom.